Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

Bielsko-Biała, 31.01.2018 r.

 

 

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji zawiadamiamy, że Urząd Miejski wydał decyzje odnośnie podwojenia opłaty za odbiór odpadów za miesiące marzec i wrzesień 2015 r., z uwagi na niewłaściwą segregację.

Zarząd Spółdzielni zamierza skorzystać z całej drogi odwoławczej włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jednakże w przypadku, gdy kolejne instancje nie uwzględnią naszej argumentacji, a wyrok stanie się prawomocny, zmuszeni będziemy obciążyć mieszkańców zwiększoną opłatą za miesiące objęte decyzją.

            W tym miejscu ponownie apelujemy o właściwą segregację odpadów i umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach. Segregacja nie jest skomplikowana – do frakcji mokrej dajemy wszystkie te odpady, które nadają się do kompostowania czyli biodegradacji.

Jeżeli mamy wątpliwość co do zaliczenia odpadu do odpowiedniej frakcji, należy go umieścić w kontenerze na odpady suche.

 

Frakcja mokra nie może zawierać żadnych odpadów nie podlegających procesowi organicznego rozkładu, w wyniku którego powstaje kompost.

 

 

Zarząd Spółdzielni

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy, w wyniku kontroli zawartości pojemników przez odbiorcę odpadów stwierdzono, że odpady są źle posegregowane, skutkiem czego są czerwone kartki na pojemnikach. Grozi to wydaniem przez Urząd Miejski decyzji o zmianie stawek (wzrost o 100% !).

Apelujemy do wszystkich Państwa o właściwą segregację odpadów, a w szczególności mokrych, które trafiają do kompostowni.

Jeden worek śmieci wrzucony do nieodpowiedniego kubła powoduje „zanieczyszczenie” całej partii odpadów.

Nie dopuśćmy do tak drastycznego wzrostu opłat, z 11 zł do 22 zł/osobę miesięcznie!