Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

 

 

 

ZESTAWIENIE ZADŁUŻEŃ NA NIERUCHOMOŚCI

LOKALE MIESZKALNE I POMIESZCZENIA DODATKOWE

 
 

STAN NA 31.12.2020 r.

 
 

 

(BEZ ZADŁUŻEŃ OSÓB NIEMIESZKAJĄCYCH)

 
 

 

         
 

 

   

 

   

Nr nieruchomości

Zadłużenia bieżące

Zadłużenia długoterminowe

Łączna

Łączna

adres

 

kwota zadłużenia z tyt. opłat za użytkowanie mieszkania i pomieszczeń dodatkowych  wraz z odsetkami

zamieszkałych

wartość

wartość

 

ilość zadłużonych mieszkań

ilość zadłużonych mieszkań

kwota zadłużenia: należności zasądzone, bez odsetek od zasądzeń i kosztów sądowych

zadłużenia na budynki

zadłużenia na nieruchomości

Nieruchomość nr 1

 

 

 

 

 

 

Kozia 1a

2

          1 091,56   

            -     

                    -     

          1 091,56   

          1 091,56   

Nieruchomość nr 2

 

 

 

 

 

 

Kozia 7a

2

             862,73   

1

          2 256,97   

          3 119,70   

 

Kozia 7b

1

             489,23   

 

                    -     

             489,23   

          3 608,93   

Nieruchomość nr 3

 

 

 

 

 

 

Kozia 11a

2

             470,13   

            -     

                    -     

             470,13   

             470,13   

Nieruchomość nr 4

 

 

 

 

 

 

Kozia 13a

4

          1 713,22   

            -     

                    -     

          1 713,22   

 

Kozia 15a

            -     

                    -     

            -     

                    -     

                    -     

 

Kozia 17a

            -     

                    -     

            -     

                    -     

                    -     

          1 713,22   

Nieruchomość nr 5

 

 

 

 

 

 

Kozia 1

3

          1 056,76   

            -     

                    -     

          1 056,76   

          1 056,76   

Nieruchomość nr 6

 

 

 

 

 

 

Kozia 3

6

          2 271,06   

            -     

                    -     

          2 271,06   

 

Kozia 5

            -     

                    -     

            -     

                    -     

                    -     

          2 271,06    

Nieruchomość nr 7

 

 

 

 

 

 

Kozia 7

4

          3 007,25   

            -     

                    -     

          3 007,25   

 

Kozia 9

1

             520,16   

            -     

                    -     

             520,16   

          3 527,41   

Nieruchomość nr 8

 

 

 

 

 

 

Kozia 11

2

          1 623,27   

            -     

                    -     

          1 623,27   

          1 623,27   

Nieruchomość nr 9

 

 

 

 

 

 

Kozia 13

1

               98,37   

            -     

                    -     

               98,37   

 

Kozia 15

1

             560,16   

            -     

                    -      

             560,16   

 

Kozia 17

3

             489,86   

            -     

                    -     

             489,86   

          1 148,39   

Nieruchomość nr 10

 

 

 

 

 

 

Kozia 2a

1

             555,99   

            -     

                    -     

             555,99   

 

Kozia 4a

4

          5 972,74   

            -     

                    -     

          5 972,74   

 

Kozia 6a

1

          2 135,11   

            -     

                    -     

          2 135,11   

          8 663,84   

Nieruchomość nr 11

 

 

 

 

 

 

Kozia 8

4

             665,88   

            -     

                    -     

             665,88   

             665,88   

Nieruchomość nr 12

 

 

 

 

 

 

Kozia 10

2

          1 828,75   

            -     

                    -     

          1 828,75   

          1 828,75   

Nieruchomość nr 13

 

 

 

 

 

 

Kozia 12

2

             498,37   

            -     

                    -     

             498,37   

             498,37   

Nieruchomość nr 14

 

 

 

 

 

 

Czwartaków 1

4

          1 979,94   

1

          2 129,53   

          4 109,47   

          4 109,47   

Nieruchomość nr 15

 

 

 

 

 

 

Czwartaków 3

2

          1 301,26   

            -     

                    -     

          1 301,26   

          1 301,26   

Nieruchomość nr 16

 

 

 

 

 

 

Czwartaków 5

4

          2 535,51   

1

          8 388,94   

        10 924,45   

        10 924,45   

Nieruchomość nr 17

 

 

 

 

 

 

Dywizji Kościuszk. 5

11

          5 964,07   

            -     

                    -     

          5 964,07   

          5 964,07   

Nieruchomość nr 18

 

 

 

 

 

 

Spółdzielców 41

18

          7 417,35   

1

          3 694,65   

        11 112,00   

        11 112,00   

Nieruchomość nr 19

 

 

 

 

 

 

Sternicza 12

17

          5 548,63   

            -     

                    -     

          5 548,63   

          5 548,63   

Nieruchomość nr 20

 

 

 

 

 

 

Solna 7

9

          3 596,53   

2

          7 962,50   

        11 559,03   

        11 559,03   

Nieruchomość nr 21

 

 

 

 

 

 

Solna 11

6

          1 779,37   

            -     

                    -     

          1 779,37   

          1 779,37   

Nieruchomość nr 22

 

 

 

 

 

 

Grażyny 17

1

             208,75   

            -     

                    -     

             208,75   

             208,75   

Nieruchomość nr 23

 

 

 

 

 

 

Wyspiańskiego 41

2

             422,72   

            -     

                    -     

             422,72   

             422,72   

Nieruchomość nr 24

 

 

 

 

 

 

Daszyńskiego 99a

8

          2 132,00   

            -     

 

          2 132,00   

          2 132,00   

Nieruchomość nr 25

 

 

 

 

 

 

Wapienna 36

3

             728,41   

1

          8 160,18   

          8 888,59   

          8 888,59   

Nieruchomość nr 26

 

 

 

 

 

 

Akad. Umiejętości 65

12

          3 778,77   

            -     

                    -     

          3 778,77   

          3 778,77   

Nieruchomość nr 27

 

 

 

 

 

 

Kozia 3a

2

             509,81   

            -     

                    -     

             509,81   

             509,81   

Nieruchomość nr 28

 

 

 

 

 

 

Kozia 14

6

          3 386,45   

            -     

                    -     

          3 386,45   

          3 386,45   

OGÓŁEM

       151   

           67 200,17   

             7   

        32 592,77   

         99 792,94   

        99 792,94   

 

 

   

 

   

Bielsko-Biała, 15.04.2021r.