Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

                                             

 

 

         

 

 

ZESTAWIENIE ZADŁUŻEŃ NIERUCHOMOŚCI

NA LOKALE MIESZKALNE I POMIESZCZENIA DODATKOWE

 

 

 

STAN NA 31.12.2021 R.

 

 

 

 

(BEZ ZADŁUŻEŃ OSÓB NIEMIESZKAJĄCYCH)

 

 

 

 

         
 

 

   

 

   

Nr nieruchomości

Zadłużenia bieżące

 

Zadłużenia długoterminowe

Łączna

Łączna

 

adres

 

kwota zadłużenia z tyt. opłat za użytkowanie mieszkania i pomieszczeń dodatkowych wraz z odsetkami

zamieszkałych

wartość

wartość

 

 

ilość zadłużonych mieszkań

ilość zadłużonych mieszkań

kwota zadłużenia: należności zasądzone, bez odsetek  od zasądz. i kosztów sądowych

 zadłużenia na budynki

zadłużenia na nieruchomości

 

Nieruchomość nr 1

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 1a

4

          1 780,92   

            -     

                    -     

          1 780,92   

          1 780,92   

 

Nieruchomość nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 7a

1

                 4,93   

1

             967,33   

             972,26   

 

 

Kozia 7b

1

          1 119,68   

 

                    -     

          1 119,68   

          2 091,94   

 

Nieruchomość nr 3

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 11a

1

             861,48   

            -     

                    -     

             861,48   

             861,48   

 

Nieruchomość nr 4

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 13a

4

          1 515,70   

            -     

                    -     

          1 515,70   

 

 

Kozia 15a

1

             194,43   

            -     

                    -     

             194,43   

 

 

Kozia 17a

1

             778,65   

            -     

                    -     

             778,65   

          2 488,78   

 

Nieruchomość nr 5

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 1

2

             856,11   

            -     

                    -     

             856,11   

             856,11   

 

Nieruchomość nr 6

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 3

6

          2 800,12   

            -     

                    -     

          2 800,12   

 

 

Kozia 5

1

             250,03   

            -     

                    -     

             250,03   

          3 050,15   

 

Nieruchomość nr 7

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 7

5

          1 646,04    

            -     

                    -     

          1 646,04   

 

 

Kozia 9

2

          1 516,79   

            -     

                    -     

          1 516,79   

          3 162,83   

 

Nieruchomość nr 8

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 11

2

          1 201,81   

            -     

                    -     

          1 201,81   

          1 201,81   

 

Nieruchomość nr 9

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 13

4

             815,70   

            -     

                    -     

             815,70   

 

 

Kozia 15

3

          1 959,06   

            -     

                    -     

          1 959,06   

 

 

Kozia 17

1

             314,72   

            -     

                    -     

             314,72   

          3 089,48   

 

Nieruchomość nr 10

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 2a

2

             636,88   

            -     

                    -     

             636,88   

 

 

Kozia 4a

5

          4 177,78   

            -     

                    -     

          4 177,78   

 

 

Kozia 6a

3

          1 538,30   

            -     

                    -     

          1 538,30   

          6 352,96   

 

Nieruchomość nr 11

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 8

1

             437,54   

            -     

                    -     

             437,54   

             437,54   

 

Nieruchomość nr 12

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 10

2

          3 505,29   

            -     

                    -     

          3 505,29   

          3 505,29   

 

Nieruchomość nr 13

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 12

2

             854,18   

            -     

                    -     

             854,18   

             854,18   

 

Nieruchomość nr 14

 

 

 

 

 

 

 

Czwartaków 1

5

          2 372,80   

            -     

                    -     

          2 372,80   

          2 372,80   

 

Nieruchomość nr 15

 

 

 

 

 

 

 

Czwartaków 3

3

          1 335,00   

            -     

                    -     

          1 335,00   

          1 335,00   

 

Nieruchomość nr 16

 

 

 

 

 

 

 

Czwartaków 5

6

          6 145,72   

1

        12 763,02   

        18 908,74   

        18 908,74   

 

Nieruchomość nr 17

 

 

 

 

 

 

 

Dyw.Kościuszk. 5

13

          5 925,04   

            -     

                    -      

          5 925,04   

          5 925,04   

 

Nieruchomość nr 18

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielców 41

12

          4 737,33   

1

          3 978,72   

          8 716,05   

          8 716,05   

 

Nieruchomość nr 19

 

 

 

 

 

 

 

Sternicza 12

19

          6 606,14   

            -     

                    -     

          6 606,14   

          6 606,14   

 

Nieruchomość nr 20

 

 

 

 

 

 

 

Solna 7

6

          2 196,99   

1

          3 701,25   

          5 898,24   

          5 898,24   

 

Nieruchomość nr 21

 

 

 

 

 

 

 

Solna 11

4

          1 698,53   

            -     

                    -     

          1 698,53   

          1 698,53   

 

Nieruchomość nr 22

 

 

 

 

 

 

 

Grażyny 17

3

          1 049,35   

            -     

                    -     

          1 049,35   

          1 049,35   

 

Nieruchomość nr 23

 

 

 

 

 

 

 

Wyspiańskiego 41

5

          1 862,56   

            -     

                    -     

          1 862,56   

          1 862,56   

 

Nieruchomość nr 24

 

 

 

 

 

 

 

Daszyńskiego 99a

5

          1 831,69   

            -     

 

          1 831,69   

          1 831,69   

 

Nieruchomość nr 25

 

 

 

 

 

 

 

Wapienna 36

4

             947,55   

            -     

                    -     

             947,55   

             947,55    

 

Nieruchomość nr 26

 

 

 

 

 

 

 

Ak.Umiejętości 65

17

          6 536,16   

            -     

                    -     

          6 536,16   

          6 536,16   

 

Nieruchomość nr 27

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 3a

1

             321,02   

            -     

                    -     

             321,02   

             321,02   

 

Nieruchomość nr 28

 

 

 

 

 

 

 

Kozia 14

5

          3 581,01   

            -     

                    -     

          3 581,01   

          3 581,01   

 

OGÓŁEM

         162   

        75 913,03   

             4   

        21 410,32   

        97 323,35   

        97 323,35   

 

 

 

   

 

   

 

Bielsko-Biała, 12.04.2021 r.