Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

Budynek w rzędzie „zielonym”. Część mieszkań parteru z wyjściem z balkonu na teren zielony, co pozwala mieszkańcom na zagospodarowanie go dla własnych potrzeb. Od ulicy Koziej odgrodzony rzędem brzóz.