Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

INFORMACJA

 

Zgodnie z uchwałą nr 6/18 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Sarni Stok” w Bielsku-Białej w dniu 12.09.2019 r. odbył się przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki:

220/20; 220/22; 220/23; 220/24; 323/4; 323/8; 329/3; 329/6; 329/7; 329/8; 329/9; 337/4; 368/8; 368/9; 368/26; 368/27; 368/31; 368/36

o łącznej powierzchni 6,4635 ha, zapisanych aktualnie w księdze wieczystej Nr BB1B/00108388/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Sarni Stok”.

Zgodnie z ogłoszeniem, wpłynęły 3 (trzy) oferty.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę (zgodnie z regulaminem przetargu), która została przyjęta,  złożył:

INVEST TDJ ESTATE SERVICES Sp. z o.o.

Al. Walentego Roździeńskiego 1A

40-202 Katowice