Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

Regulamin dostępu do Modułu e-Opłat - pdf

 

Regulamin porządku domowego - pdf

 

Regulamin wyboru ofert na roboty remontowo - budowlane - pdf

 

Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego - pdf

 

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali - pdf

 

Regulamin Rady nadzorczej - pdf

 

Regulamin Zarządu - pdf

 

Regulamin przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości - pdf