Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana na Walnym Zgromadzeniu w 2021 r. ukonstytuowała się w następujący sposób:

 

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący: Antoni Giertler
Z-ca przewodniczącego: Zofia Bednarska
Sekretarz: Marek Gołuch
   

Komisja rewizyjna

 
Przewodniczący:

Zofia Bednarska

Członkowie: Grażyna Suchecka
  Urszula Gniadkowska
   
Komisja GZM  
Przewodniczący: Gustaw Zoń
Członkowie: Michał  Witek
 

Henryk Zybała

Zdzisław Skrzypek

 

 

Spotkania z członkami Rady Nadzorczej organizowane są za pośrednictwem pracownika sekretariatu Spółdzielni.