Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r. ukonstytuowała się w następujący sposób:

 

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący: Paweł Gniadkowski
Z-ca przewodniczącego: Antoni Giertler
Sekretarz:  Marek Maślanka
   

Komisja rewizyjna

 
Przewodniczący:

Andrzej Gacek

Członkowie:  Zofia Bednarska
   Bogdan Bielicki
   
Komisja GZM  
Przewodniczący: Antoni Giertler
Członkowie: Michał  Witek
 

Henryk Zybała

Członek Rady Nadzorczej   Marek Gołuch

 

Spotkania z członkami Rady Nadzorczej organizowane są za pośrednictwem pracownika sekretariatu Spółdzielni.